Księgarnia geograficzna. Książki z zakresu: matura - geografia, podręczniki, repetytoria, roczniki statystyczne, testy geograficzne oraz oferta turystyczna - przewodniki, mapy, poradniki, atlasy.
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 98122 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

Atlasy - książki geograficzne - księgarnia geograficzna


Atlasy

52 Atlas Polski T.1
Mydel Rajmund (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 312

Geografia - Atlas Polski T.1
Opis:

Tematyka ATLASU zawarta jest w czterech szerokich działach problemowych: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, LUDNOŚĆ, OSADNICTWO MIEJSKIE I GOSPODARKA, w których przedstawiono szeroki zespół szczególnie aktualnych i ważnych z ekonomicznego czy społecznego punktu widzenia zagadnień.

zadaj pytanie: snaakee


53 Atlas Polski T.2
Mydel Rajmund, Balon Jarosław (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 343

Geografia - Atlas Polski T.2
Opis:

Tematyka ATLASU zawarta jest w czterech szerokich działach problemowych: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, LUDNOŚĆ, OSADNICTWO MIEJSKIE I GOSPODARKA, w których przedstawiono szeroki zespół szczególnie aktualnych i ważnych z ekonomicznego czy społecznego punktu widzenia zagadnień.

zadaj pytanie: snaakee


54 Atlas świata Europa część 1
Mydel Rajmund, Groch Jerzy (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 304

Geografia - Atlas świata Europa część 1
Opis:

Przekazujemy Czytelnikom Europę - szósty tom Przeglądowego Atlasu Świata, publikację prezentującą w niekonwencjonalnej formie opisowo-kartograficznej oraz ikonograficznej, szeroki zespół fizycznogeograficznych, przyrodniczych, demograficznych, urbanistycznych oraz społeczno-gospodarczych problemów tej najważniejszej pod względem ekonomicznego potencjału, najstarszej z punktu widzenia struktury wiekowej mieszkańców i najsilniej zurbanizowanej części świata.

zadaj pytanie: snaakee


55 Atlas świata Europa część 2
2
wyd. FOGRA, liczba stron: 368

Geografia - Atlas świata Europa część 2
Opis:

Przekazujemy Czytelnikom Eeuropę - publikację prezentującą w niekonwencjonalnej formie opisowo-kartograficznej oraz ikonograficznej, szeroki zespół fizycznogeograficznych, przyrodniczych, demograficznych, urbanistycznych oraz społeczno-gospodarczych problemów tej najważniejszej pod względem ekonomicznego potencjału, najstarszej z punktu widzenia struktury wiekowej mieszkańców i najsilniej zurbanizowanej części świata.

zadaj pytanie: snaakee


58 Atlas świata Australazja i Antarktyka t.4
Mydel Rajmund, Groch Jerzy (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 367

Geografia - Atlas świata Australazja i Antarktyka t.4
Opis:

Przekazujemy Czytelnikom AUSTRALAZJA. ANTARKTYKA - czwarty z sześciu składających się na PRZEGLĄDOWY ATLAS ŚWIATA - publikację ukazującą w syntetycznej formie współczesne problemy fizycznogeograficzne i przyrodnicze oraz demograficzne, urbanistyczne i społeczno-ekonomiczne globu ziemskiego.

zadaj pytanie: snaakee


60 Atlas świata Ameryka Północna t.2
Mydel Rajmund, Groch Jerzy (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 412

Geografia - Atlas świata Ameryka Północna t.2
Opis:

Przekazujemy Czytelnikom AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ - drugi z sześciu tomów PRZEGLĄDOWEGO ATLASU ŚWIATA, ilustrującego w ujęciu kontynentalnym całokształt współczesnych problemów fizycznogeograficznych i społeczno-ekonomicznych globu ziemskiego.

zadaj pytanie: snaakee


59 Atlas świata Ameryka Południowa t.3
Mydel Rajmund, Groch Jerzy (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 373

Geografia - Atlas świata Ameryka Południowa t.3
Opis:

Przekazujemy Czytelnikom AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, trzeci z sześciu tomów PRZEGLĄDOWEGO ATLASU ŚWIATA - publikację prezentującą w syntetycznej formie bogaty zespół przyrodniczych i fizycznogeograficznych oraz demograficznych, urbanistycznych i społeczno-ekonomicznych problemów tego latynoamerykańskiego kontynentu.

zadaj pytanie: snaakee


61 Atlas świata Afryka t.1
Mydel Rajmund, Groch Jerzy (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 415

Geografia - Atlas świata Afryka t.1
Opis:

Oddajemy do rąk Czytelników AFRYKĘ - pierwszy z sześciu tomów Przeglądowego atlasu świata, dzieła, które ze względu na nowatorską formę i różnorodność prezentowanych treści posiada wyjątkowe walory poznawcze. Odbiega ono w sposób zasadniczy od klasycznej konwencji atlasu geograficznego, pragniemy bowiem zaspokoić jak najszerszy wachlarz zainteresowań Państwa. Wykorzystaliśmy najbardziej zaawansowane techniki i metody komputerowej interpretacji obrazów satelitarnych globu ziemskiego, pozwalające zilustrować, opisać oraz ocenić w nowym wymiarze przestrzennym fizycznogeograficzny i społeczno-ekonomiczny wizerunek współczesnego świata.

zadaj pytanie: snaakee


56 Atlas świata Azja część 1
Mydel Rajmund, Groch Jerzy (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 287

Geografia - Atlas świata Azja część 1
Opis:

Kolejny tom popularnego Atlasu Świata - tym razem Azja. Publikacja prezentuje w niekonwencjonalnej formie, bogaty zespół fizycznogeograficznych i przyrodniczych oraz demograficznych, urbanistycznych i społeczno-ekonomicznych problemów tego największego pod względem terytorialnym, a zarazem najludniejszego kontynentu świata.

zadaj pytanie: snaakee


57 Atlas świata Azja część 2
Mydel Rajmund, Groch Jerzy (red.)
wyd. FOGRA, liczba stron: 318

Geografia - Atlas świata Azja część 2
Opis:

Azja- publikacja prezentuje w niekonwencjonalnej formie, bogaty zespół fizycznogeograficznych i przyrodniczych oraz demograficznych, urbanistycznych i społeczno-ekonomicznych problemów tego największego pod względem terytorialnym, a zarazem najludniejszego kontynentu świata.

zadaj pytanie: snaakee


134 Geograficzny atlas Polski dla szkół średnich
Bujno Sabina, Wieczorek Marzena
wyd. PPWK, liczba stron: 40

Geografia - Geograficzny atlas Polski dla szkół średnich
Opis:

Atlas dla szkół średnich. Zamieszczono w nim m.in. mapy surowców mineralnych, mapy geologiczne, baryczne, temperatur, mapy Morza Bałtyckiego, mapy roślinności, mapy poszczególnych części Polski, mapy zabytków, mapę z podziałami administracyjnymi kraju, mapy demograficzne.

zadaj pytanie: snaakee


152 Atlas geograficzny Polski
Beata Byer, Marzena Wieczorek, Wiesław Ostrowski
wyd. DEMART, liczba stron: 64

Geografia - Atlas geograficzny Polski
Opis:

Atlas przeznaczony do nauczania geografii Polski w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Dostosowany jest do każdego programu nauczania, zawiera wszystkie niezbędne w praktyce szkolnej treści merytoryczne.

Atlas składa się z ośmiu działów tematycznych. Pierwszy zawiera obraz środowiska przyrodniczego i gospodarczego Polski na tle Europy i świata.

Następne części przedstawiają pogłębioną charakterystykę:

- zagadnień ludnościowych i ich uwarunkowań historycznych
- rozwoju urbanistycznego miast Polski w ujęciu geograficznym i historycznym
- zagadnień gospodarczych

Na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie ujęcie regionów Polski na mapach w skali 1:1 000 000, polegające na uzupełnieniu treści ogólnogeograficznych, turystyczno-krajoznawczymi oraz informacjami o liczbie mieszkańców każdego miasta. Tegoroczne wydanie atlasu jest starannie zaktualizowane. Wszystkie mapy, wykresy i diagramy zawierają najnowsze dostępne dane statystyczne.

Treści zawarte w atlasie pozwolą na:
- przedstawienie wszystkich podstawowych charakterystyk geograficznych Polski
- przygotowanie ucznia do wszechstronnej analizy danych z geografii społeczno-ekonomicznej
- przybliżenie walorów krajoznawczych poszczególnych regionów.


zadaj pytanie: snaakee


30 Atlas geograficzny. Świat. Polska. Liceum (oprawa twarda)
Wieczorek Marzena, Byer Beata (red.)

Geografia - Atlas geograficzny. Świat. Polska. Liceum (oprawa twarda)
Atlasy - książki geograficzne - księgarnia geograficzna.
GeoZone.pl © 2004-2024 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]