Dział dane statystyczne to zebrane w tabele statystyczne opracowania z zakresu: geografia fizyczna, geografia społeczna i geografia ekonomiczna.
 
Login:
Hasło:
 
  Mamy już 98116 użytkowników. [rejestracja]  
Sieć GeoZone.pl
galajurken
billige brudekjoler
avondjurken,avondjurken online

Państwa świata  |  Dane statystyczne  |  Olimpiada geograficzna  |  Słownik geograficzny  |  Testy geograficzne  |  Książki  |  Forum geograficzne

Geografia ekonomiczna - dane statystyczne i tabele


Geografia ekonomiczna

- Ochrona środowiska: Stan lasów - wybrane kraje (0.57 KB)
Uwzględniono wybrane kraje pod względem zagadnienia - zdrowotność i stan lasów - drzewa nieuszkodzone w procentach.
dodano: 30. września 2005


- Przemysł: Produkcja aluminium - 1999 r. (0.93 KB)
Produkcja aluminium na świecie - ogólnie i wyróżniono - aluminium wtórne.
dodano: 07. października 2005

- Przemysł: Produkcja cynku i ołowiu (1.39 KB)
Najwięksi producenci cynku i ołowiu na świecie - ranking.
dodano: 14. października 2005

- Przemysł: Produkcja energii elektrycznej wg rodzajów elektrownii (1.29 KB)
Struktura pozyskania energii elektrycznej wg podziału - elektrownie cieplne, wodne, jądrowe, geotermalne.
dodano: 07. października 2005

- Przemysł: Produkcja miedzi rafinowanej - 2002 r. (1.04 KB)
Kraje o największej produkcji miedzi - wielkość produkcji i udział w świecie.
dodano: 07. października 2005

- Przemysł: Produkcja nawozów mineralnych - 2000-2001 (2.15 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Produkcja w przeliczeniu na czysty składnik: nawozy azotowe, nawozy fosforowe, nawozy potasowe - najwięksi producenci nawozów, produkcja i udział w świecie.
dodano: 07. października 2005

- Przemysł: Produkcja stali surowej (1.84 KB)
Produkcja stali w roku 1960 oraz 2000 liczbowo oraz udział procentowy - ranking.
dodano: 14. października 2005

- Przemysł: Wydobycie boksytów - waga rzeczywista - 2002 r. (0.69 KB)
Wydobycie boksytów w roku 2002 na świecie wg wagi rzeczywistej.
dodano: 23. września 2005

- Przemysł: Wydobycie diamentów - 2001 r. (0.76 KB)
Łączne wydobycie na świecie oraz ranking największych wydobywców diamentów.
dodano: 07. października 2005

- Przemysł: Wydobycie rud rtęci - 2002 (0.7 KB)
Ranking wydobycie rud rtęci w 2002 roku - liczbowo oraz udział procentowy.
dodano: 14. października 2005

- Przemysł: Wydobycie rud żelaza - 2001 r. (0.9 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Ranking wydobycie rud żelaza - liczbowo, procentowy udział w produkcji światowej oraz średnia zawartość Fe w rudzie.
dodano: 14. października 2005

- Przemysł: Wydobycie soli kamiennej, potasowej i fosforytów - 1999 (1.33 KB)
Najwięksi producenci soli kamiennej, soli potasowej, fosforytów. Wydobycie przeliczane na czysty składnik.
dodano: 14. października 2005

- Przemysł: Wydobycie wybranych rud (5.23 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Wydobycie manganu, chromu, molibdenu, wolframu, kobaltu, uranu, niklu, miedzi, cyny, najwięksi producenci, wydobycie liczbowo i procentowo - w przeliczeniu na czysty składnik.
dodano: 03. lutego 2006

- Przemysł: Wydobycie wybranych surowców energetycznych (4.67 KB)
Najwięksi producenci surowców energetycznych w 2001 r. Uwzględniono węgiel kamienny i brunatny, ropę naftową i gaz ziemny.
dodano: 18. września 2005

- Przemysł: Wydobycie złota i srebra (1.51 KB)
Wydobycie złota i srebra - najwięksi producenci złota i srebra na świecie - w przeliczeniu na czysty składnik.
dodano: 03. lutego 2006

- Rolnictwo: Bataty (4.54 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Bataty - charakterystyka upraw, wymagań klimatycznych, struktury produkcji na świecie.
dodano: 26. lutego 2008

- Rolnictwo: Obszary sztucznie nawadniane - 2000 (0.74 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Obszary sztucznie nawadniane w państwach wraz z udziałem procentowym w ogólnej powierzchni.
dodano: 07. października 2005

- Rolnictwo: Użytkowanie gruntów w % powierzchni ogólnej (3.65 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Struktura użytkowania gruntów w wybranych krajach - podział na: grunty orne, sady, łąki i pastwiska, lasy, grunty nieuprawne.
dodano: 14. października 2005

- Rolnictwo: Zbiory i plony wybranych zbóż (2002) (7.48 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Tabela uwzględnia zbiory i plony różnych zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, ryż, proso, sorgo) w 2002 r.
dodano: 18. września 2005

- Rolnictwo: Zbiory i plony zbóż (2002) (1.85 KB)
Kraje, które zebrały najwięcej zbóz ogółem w 2002 r.
dodano: 18. września 2005

- Rolnictwo: Zbiory zbóż na 1 mieszkańca - 2002 (0.8 KB)
Najwięksi producenci zbóż w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Zbiory zbóż w kg/mieszkańca.
dodano: 03. lutego 2006

- Różne: Największe zapory wodne (1.06 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Tabela przedstawia największe zapory wodne (tamy).
dodano: 18. września 2005

- Różne: Państwa i stolice (14.46 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Podział polityczny świata z uwzględnieniem kontynentów, państw i ich stolic.
dodano: 01. sierpnia 2005

- Różne: PKB na 1 mieszkańca (2000) - ceny bieżące (1 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Wybrane państwa i ich PKB na 1 mieszkańca - w cenach bieżących.
dodano: 30. września 2005

- Różne: Polska w liczbach (3.55 KB)  geografia dla zarejestrowanych
Podstawowe dane statystyczne o naszym kraju.
dodano: 01. sierpnia 2005Geografia ekonomiczna - dane statystyczne i tabele.
GeoZone.pl © 2004-2023 Damian Nowak i Rafał Czerwonka. [polityka prywatności] [kontakt]